Η Νάσια είναι βοηθός νοσηλεύτρια με μεγάλη εμπειρία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την περίθαλψη ασθενών κατ’ οίκον. Η Νάσια θα είναι μαζί σας στο χειρουργείο για την ωοληψία ή την υστεροσκόπησή σας. Με μεγάλη υπευθυνότητα έχει αναλάβει τη σωστή λειτουργία του χειρουργείου καθημερινά.