Προβλήματα

Ώστε τελικά ξεκινήσατε την προσπάθειά σας με εξωσωματική στο Γέννημα IVF. Τώρα θα δεχθείτε πολλές πληροφορίες για κάθε στάδιο της θεραπεία σας από το γυναικολόγο αναπαραγωγής κο. Ευριπίδη Μαντούδη, τις μαίες και τις εμβρυολόγους. Ενδεχομένως θα σας δημιουργηθούν πολλές απορίες:

 • ‘τι μπορεί να πάει στραβά;’
 • ‘γίνεται να μην υπάρχει κανένα ωάριο την ημέρα ωοληψίας;’
 • ‘γίνεται να μην γονιμοποιηθούν τα ωάρια από το σπέρμα;’
 • ​​’γίνεται να μην αναπτυχθούν τα έμβρυα;’ κλπ

Πραγματικά αξίζει να διαβάσετε τις πιο κάτω σχετικές πληροφορίες. Συγκεντρώσαμε τις ‘λεπτομέρειες’ της διαδικασίας της εξωσωματικής, τα ‘ψιλά γράμματα’, και σας τα παραθέτουμε κωδικοποιημένα.

Διέγερση ωοθηκών και ωοληψία

 • Κατά τη διέγερση των ωοθηκών και κυρίως σε γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα υπερδιέγερσης λόγω απρόβλεπτης αντίδρασης των ωοθηκών στα φάρμακα και παρά την εμπειρία των γιατρών και τις προσπάθειές τους για να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Για αυτό το λόγο, η παρακολούθηση του κύκλου εξωσωματικής από το γιατρό είναι πολύ στενή, τόσο υπερηχογραφικά όσο και ορμονολογικά. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, η γυναίκα με υπερδιέγερση ωοθηκών μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.
 • Η ωοληψία είναι μια ιδιαίτερα ασφαλής διαδικασία, αλλά, όπως σε κάθε επεμβατική μέθοδο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εξαιρετικά μικρή πιθανότητα να προκύψουν κάποιες επιπλοκές, όπως πυελική φλεγμονή ή ακούσιος τραυματισμός.
 • Μια επίσης πολύ σπάνια επιπλοκή της εξωσωματικής είναι η θρόμβωση, γιατί η διέγερση των ωοθηκών με φάρμακα μπορεί να αυξήσει την πηκτικότητα του αίματος.
 • Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι ωοθήκες θα ανταποκριθούν στα φάρμακα και ότι θα αναπτυχθούν ωοθυλάκια σε κάθε κύκλο διέγερσης. Περιστασιακά, ένας κύκλος μπορεί να χρειαστεί να διακοπεί πριν την ωοληψία.
 • Υπάρχει σπάνια περίπτωση να μη συλλεχθεί κανένα ωάριο κατά την ωοληψία.

​Γονιμοποίηση

Η γονιμοποίηση μπορεί να γίνει με την απλή μέθοδο γονιμοποίησης (IVF) ή με μικρογονιμοποίηση (ICSI). Η τεχνική γονιμοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί θα συζητηθεί εκ των προτέρων μαζί σας από το γιατρό σας, καθώς και από τους εμβρυολόγους την ημέρα της ωοληψίας.

Υπάρχει περίπτωση τα ωάρια να μην γονιμοποιηθούν ή τα έμβρυα να μην αναπτυχθούν στην καλλιέργεια και επομένως η θεραπεία να διακοπεί πριν την εμβρυομεταφορά.

Δεν είναι όλα τα ωάρια που συλλέγονται σε μία ωοληψία πάντα κατάλληλα για την τεχνική της μικρογονιμοποίησης. Η καταλληλότητά τους κρίνεται κατόπιν προετοιμασίας των ωαρίων για μικρογονιμοποίηση από τους εμβρυολόγους.

Καλλιέργεια Βλαστοκύστης

Τα έμβρυα μπορεί να παραμείνουν στην καλλιέργεια μέχρι και την πέμπτη ημέρα (καλλιέργεια βλαστοκύστης) μετά την ωοληψία ανάλογα με το περιστατικό και κατόπιν σύστασης των εμβρυολόγων. Δεν αναπτύσσονται όλα τα έμβρυα έως το στάδιο της βλαστοκύστης.

Εμβρυομεταφορά

Ο αριθμός των εμβρύων που θα μεταφερθούν στη μήτρα της συζύγου/συντρόφου ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. πιο κάτω).

Από τα ζευγάρια που κάνουν Φυσικό Κύκλο ή γενικά ωοληψία με 1 ωάριο, περίπου 55% θα προχωρήσουν σε εμβρυομεταφορά.

Κρυοσυντήρηση

 • Καταψύχονται μόνο τα έμβρυα που κρίνονται κατάλληλα για κρυοσυντήρηση. Η καταλληλότητά τους κρίνεται από τους εμβρυολόγους σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του εργαστηρίου.
 • Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα υπάρχουν έμβρυα κατάλληλα για κρυοσυντήρηση.
 • Δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα έμβρυα αυτά θα επιβιώσουν ή ότι θα είναι κατάλληλα για μεταφορά στη μήτρα της συζύγου/συντρόφου μετά την απόψυξή τους.
 • Κατάψυξη εμβρύων γίνεται μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση και των δύο συζύγων/συντρόφων.
 • Τα έμβρυα μπορούν να παραμείνουν στην κατάψυξη για 5 έτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 έτη μετά από υπογραφή συναίνεσης παράτασης και από τους δυο συζύγους/συντρόφους.
 • Χρήση των κατεψυγμένων εμβρύων γίνεται μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση και των δύο συζύγων/συντρόφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Καταστροφή κατεψυγμένων εμβρύων γίνεται μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση και των δύο συζύγων/συντρόφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Για την κρυοσυντήρηση εμβρύων προκύπτει επιπλέον χρέωση καθώς επίσης και ετήσιο κόστος για τη διατήρηση τους στην κρυοσυντήρηση.

Εγκυμοσύνη

 • Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οπωσδήποτε θα προκύψει εγκυμοσύνη μετά την εφαρμογή των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ακόμα κι αν η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί κανονικά με τη μεταφορά εμβρύων στη μήτρα της συζύγου/συντρόφου.
 • Επίσης, δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια εγκυμοσύνη θα καταλήξει στη γέννηση ενός υγιούς ζώντος βρέφους.
 • Υπάρχει μικρή πιθανότητα να προκύψει εξωμήτριος κύηση μετά από εμβρυομεταφορά.
 • Υπάρχει πιθανότητα αποβολής και γεννήσεως βρέφους με συγγενείς ανωμαλίες, όπως και μετά από φυσική σύλληψη.