7 στους 10: επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια!

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, σας παρουσιάζουμε τα στατιστικά στοιχεία για την επιτυχία των θεραπειών με εξωσωματική γονιμοποίηση στο Γέννημα IVF (για τα έτη 2018-2019).

7 στα 10 ζευγάρια που μας εμπιστεύονται  για την εξωσωματική τους επιτυγχάνουν με την πρώτη κιόλας θεραπεία μαζί μας (τουλάχιστον 6 ωάρια, ανεξαρτήτως ηλικίας, ποσοστό θετικού τεστ εγκυμοσύνης, στοιχεία 2018).

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό επιτυχίας για τους ασθενείς που ολοκληρώνουν τη θεραπεία με εμβρυομεταφορά με βλαστοκύστες αγγίζει το 80%* (35-39 ετών), ενώ φτάνει στο 82%* για τα ζευγάρια που προχωρούν σε θεραπεία με δωρεά ωαρίων. Για τα ζευγάρια με χαμηλό απόθεμα ωοθηκών, δηλαδή 5 ή λιγότερα ωάρια στην ωοληψία, τότε το ποσοστό επιτυχίας είναι 50%* (35-39 ετών).

Επιτυχία

0
/10

με την πρώτη προσπάθεια,
τουλάχιστον 6 ωάρια
ανεξαρτήτως ηλικίας

0
%

σε ασθενείς με χαμηλό απόθεμα ωοθηκών
5 ωάρια ή λιγότερα
ηλικία 35-39 ετών

0
%

με βλαστοκύστες
ηλικία 35-39 ετών

0
%

με δωρεά ωαρίων

Θετικό τεστ εγκυμοσύνης στοιχεία 2018-2019

Τα στατιστικά δεδομένα για τις θεραπείες μας υποβάλλονται στην ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) που αποτελεί τον επίσημο πανευρωπαϊκό φορέα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Ακολουθούν αναλυτικά τα στατιστικά δεδομένα για όλες τις ηλικιακές ομάδες.