Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που προκύπτουν από τη φυσιολογία της αναπαραγωγής, δηλαδή από το πώς γίνεται η γονιμοποίηση και πώς αναπτύσσονται τα έμβρυα. Όμως εμείς υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε 100% ό,τι καλύτερο για την επιτυχία της προσπάθειάς σας. Στο Γέννημα IVF σας παρέχουμε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για την πορεία του κύκλου και τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας ώστε οι προσδοκίες να είναι ρεαλιστικές.

Πιο κάτω συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές αιτίες αποτυχίας της εξωσωματικής και τι κάνουμε έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας σας.

 

Λίγα ωάρια στην ωοληψία

Ιδανικά προσδοκούμε 10-12 ωάρια καλής ποιότητας την ημέρα της ωοληψίας. Για κάποιες γυναίκες αυτό είναι αδύνατον να επιτευχθεί αν π.χ. έχει διαπιστωθεί ότι μια ασθενής έχει χαμηλά αποθέματα ωοθηκών λόγω μεγαλύτερης ηλικίας κλπ. Σε αυτές τις ασθενείς, αλλά και στις ασθενείς με φυσιολογική σωστή διέγερση, είναι κρίσιμο να γίνει σωστά η διέγερση των ωοθηκών, δηλαδή το φαρμακευτικό πρωτόκολλο να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης

Από τα 10-12 ωάρια, περιμένουμε ότι περίπου 7-8 θα γονιμοποιηθούν φυσιολογικά (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, σε ένα καλό εμβρυολογικό εργαστήριο, όπως στο Γέννημα). Αυτό το διαπιστώνουμε την επόμενη ημέρα μετά την ωοληψία. Στους περισσότερους κύκλους εξωσωματικής, το ποσοστό γονιμοποίησης είναι γύρω στο 70-80%. Σημαντικό ρόλο παίζει τόσο η ποιότητα των ωαρίων, αλλά όσο και η ποιότητα του δείγματος σπέρματος.
Φυσικά, είναι κρίσιμος παράγοντας η άριστη λειτουργία του εργαστηρίου, η σωστή και μεθοδική δουλειά των εμβρυολόγων, η ποιότητα του εξοπλισμού, τα καλλιεργητικά υλικά κλπ.

Χαμηλή ποιότητα εμβρύων

Από τα 7-8 έμβρυα 1ης ημέρας, περιμένουμε ότι 5-6 θα έχουν εξελιχθεί ομαλά ως την 3η ημέρα, δηλαδή ότι ο ρυθμός των διαιρέσεων, ο αριθμός των κυττάρων και η μορφολογία τους είναι σωστά με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των εμβρυολόγων (διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες). Με λίγα λόγια, δεν έχουν όλα τα έμβρυα την ίδια ποιότητα, δηλαδή την ίδια δυναμική για να επιτύχουν μια εγκυμοσύνη. Πιθανώς τώρα να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για την εμβρυομεταφορά σας (αυτό θα κριθεί από το γιατρό σε συνεννόηση με τους εμβρυολόγους).

Κάποια έμβρυα έχουν την προοπτική να προχωρήσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης, δηλαδή να παραμείνουν σε καλλιέργεια ως την 5η ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση από τα 5-6 έμβρυα 3η ημέρας, περιμένουμε 2-3 κατάλληλες βλαστοκύστες προς εμβρυομεταφορά. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν όλα τα έμβρυα τη δυναμική να εξελιχθούν σε βλαστοκύστες. Όσα όμως όντως προχωρήσουν ως αυτό το στάδιο, έχει φανεί ότι έχουν υψηλότερο ποσοστό επίτευξης εγκυμοσύνης.

Η καλλιέργεια βλαστοκύστης αποτελεί και ένα κριτήριο επιλογής των καλύτερων εμβρύων: όσα εξελιχθούν σε βλαστοκύστες αυτά είναι και τα καλύτερα προς εμβρυομεταφορά.

Σημαντικό πλεονέκτημα στην καλλιέργεια βλαστοκύστεων υψηλής ποιότητας προσφέρει το σύστημα Embryoscope+ που διαθέτουμε στο Γέννημα IVF. Οι νέοι επωαστές με τεχνολογία time-lapse δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και επιλογή καλύτερων εμβρύων.

‘Να κάνουμε καλλιέργεια βλαστοκύστης ή όχι;’ Αυτό ουσιαστικά είναι μια απόφαση του γιατρού και των εμβρυολόγων με στόχο να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Ο κάθε κύκλος εξωσωματικής είναι διαφορετικός. Κάθε φορά κρίνουμε τι είναι καλύτερο να γίνει και σας ενημερώνουμε αναλυτικά.

Πολύποδες και ινομυώματα

Για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη χρειάζεται ένα υγιές έμβρυο να εμφυτευθεί σε μια υγιή μήτρα. Δεν αρκεί να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη εμβρύων υψηλής ποιότητας, χρειάζεται να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι υγιής και η μήτρα στην οποία θα μεταφερθούν.

Κάποιοι ανατομικοί (κλινικοί) παράγοντες μπορεί να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθειά σας για εγκυμοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πολύποδες, κάποια ινομυώματα και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη μήτρα.

Φροντίζουμε να ‘διορθώσουμε’ κάθε τέτοιο εμπόδιο πριν τη θεραπεία. Ήπιες χειρουργικές μέθοδοι, όπως η υστεροσκόπηση και η λαπαροσκόπηση, έχουν αποδειχθεί πολύτιμες σε αυτές τις περιπτώσεις.