Αν αναζητάτε τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής σε μια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δώστε ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στο αρχικό θετικό τεστ εγκυμοσύνης, αλλά και στα ποσοστά κλινικής εγκυμοσύνης, δηλαδή κατά πόσο η εγκυμοσύνη εξελίχθηκε ομαλά και ανιχνεύθηκε καρδιακή λειτουργία στο έμβρυο. Αυτό το κριτήριο είναι πιο ‘αυστηρό’ και ενδεικτικό της ποιότητας της μονάδας.