Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σκοπός

Υιοθετώντας μία μόνιμη κουλτούρα προσφοράς επιδιώκουμε να συμβάλουμε θετικά και δημιουργικά στην κοινωνία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον με δράσεις βασιζόμενες κυρίως στις δυνάμεις και τις ικανότητές μας ως πάροχος υπηρεσιών υγείας.

Κοινωνία

 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας, εστιασμένες στη γονιμότητα, τη μητρότητα και τη γυναικολογία, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε αυτές να είναι προσιτές και προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες.
 • Ευαισθητοποίηση του ενδιαφερόμενου κοινού σε καίρια θέματα γονιμότητας, μητρότητας και γυναικολογίας προσφέροντας συνεχή πληροφόρηση για τις επιστημονικές εξελίξεις μέσα από τις πλατφόρμες επικοινωνίας της Μονάδας και παρέχοντας δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη στα ερωτήματα που προκύπτουν.
 • Παροχή εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικής από ιατρούς γυναικολόγους εξειδικευμένους στην αναπαραγωγή για θέματα γονιμότητας, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, σε ζευγάρια που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν και ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Προσφορά έως και 10 δωρεάν θεραπειών γονιμότητας ετησίως εντός της Μονάδας, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας και τη γιορτή της Μητέρας, σε γυναίκες με προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής, όπως η ηλικία, η περιοχή μόνιμης διαμονής, πιθανές προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής χωρίς καμία υποχρέωση από μέρους τους.
 • Προσφορά έως και 10 δωρεάν ελέγχων γονιμότητας ετησίως εντός Μονάδας, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, την Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας και τη γιορτή της Μητέρας, χωρίς καμία υποχρέωση ως αντάλλαγμα από τις συμμετέχουσες.
 • Προώθηση της έρευνας στον τομέα της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της εμβρυολογίας, διευκολύνοντας μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές να έρθουν σε επαφή με πραγματικές εργαστηριακές συνθήκες, όπου μπορούν να λάβουν πληροφόρηση από έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες, να παρακολουθήσουν την εφαρμογή τελευταίων τεχνολογιών και να αντλήσουν ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα στο πλαίσιο της έρευνας ή της διατριβής τους.

Εργαζόμενοι

 • Διασφάλιση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας με προτεραιότητα στην προσωπική υγεία και οικογενειακή ευημερία των εργαζόμενων.
 • Κουλτούρα “ανοιχτής πόρτας” για την ενθάρρυνση της αμεσότητας και της επικοινωνίας με κάθε επίπεδο διοίκησης.
 • Συνεχής εκπαίδευση για όλες τις βαθμίδες του προσωπικού, διασφαλίζοντας κυκλική συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 • Έμπρακτη υποστήριξη σε εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον επαγγελματικές δεξιότητες ή πιστοποιήσεις, συμμετέχοντας σε μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπαιδεύσεις ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Παροχή δωρεάν γυναικολογικής φροντίδας σε όσα μέλη του προσωπικού το επιθυμούν.
 • Παρακολούθηση κύησης και τοκετού σε όσα μέλη του προσωπικού το επιθυμούν χωρίς καμία επιβάρυνση για τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός Μονάδας.
 • Ενίσχυση του πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού περιεχομένου όπως για παράδειγμα η ετήσια συμμετοχή στο Athens “Greece Race for the Cure”.

Περιβάλλον

 • Δημιουργία κουλτούρας ανακύκλωσης, τόσο στους χώρους που έχουν πρόσβαση μόνο εργαζόμενοι όσο και στους χώρους των επισκεπτών.
 • Αυστηρή τήρηση και παρακολούθηση των διαδικασιών ορθής καταστροφής των ιατρικών και μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων (αποστείρωση ή αποτέφρωση) από τις συνεργαζόμενες πιστοποιημένες εταιρείες που τα διαχειρίζονται μετά την απομάκρυνσή τους από τους χώρους της Μονάδας.
 • Χρήση πιστοποιημένων προϊόντων, ασφαλών για το περιβάλλον σε κάθε διαδικασία.
 • Ανακύκλωση όλων των toner (μελανιών, γραφίτη, waste) που χρησιμοποιούνται και αναλώνονται κατά την λειτουργία της Μονάδας.
 • Ανακύκλωση μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε συσκευές εντός Μονάδας, αλλά και παρότρυνση των εργαζομένων να ανακυκλώνουν σωστά τις μπαταρίες που χρησιμοποιούν στο σπίτι τους.
 • Διαχωρισμός χαρτιού, συσκευασιών, πλαστικών από τα κοινά απορρίμματα.

Έλεγχος και παρακολούθηση της πολιτικής ΕΚΕ

Τα αποτελέσματα και η τήρηση των παραπάνω δράσεων ελέγχονται και εκτιμώνται ανά τακτά διαστήματα από το συμβούλιο ποιότητας, καταγράφονται στην ετήσια ανασκόπηση, προτείνονται διορθωτικές ενέργειες όπου κρίνεται απαραίτητο και δεσμεύονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη συνέχισή τους.

espa banner
GR
Αρχική
Αρχική
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

+30 210 68 16 100