Οι νέοι επωαστές EmbryoScope+ που χρησιμοποιούμε στο εμβρυολογικό εργαστήριο είναι ό,τι νεότερο και πιο εξελιγμένο για την ανάπτυξη και επιλογή των καλύτερων εμβρύων. Έχουν ενσωματωμένη κάμερα με τεχνολογία time-lapse και έτσι οι εμβρυολόγοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν διαρκώς την ανάπτυξη των εμβρύων χωρίς να χρειάζεται να τα μετακινήσουν από το ασφαλές περιβάλλον του επωαστή.
Το Γέννημα IVF είναι από τις πολύ λίγες μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα που έχουν επενδύσει στο σύστημα EmbryoScope+, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας από την επίσημα σελίδα του EmbryoScope+ στο διαδίκτυο.

Πώς γίνεται;

Οι νέοι επωαστές EmbryoScope+ έχουν ενσωματωμένη κάμερα με τεχνολογία time-lapse και μικροσκόπιο. Βγάζουν φωτογραφία του κάθε εμβρύου κάθε 10 λεπτά και έτσι δημιουργείται ένα video που δείχνει την εξέλιξη του κάθε εμβρύου για τις μέρες που παραμένει στον επωαστή (3-5 ημέρες).

Στη συνέχεια, οι εμβρυολόγοι χρησιμοποιούν το εξειδικευμένο λογισμικό για να εξετάσουν τα video του κάθε εμβρύου και να αποφασίσουν ποια έμβρυα πρέπει να μεταφερθούν ή να καταψυχθούν. Φυσικά, η εμπειρία των εμβρυολόγων για την επιλογή των καταλληλότερων εμβρύων παραμένει εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία της προσπάθειας του κάθε ζευγαριού.
Με το σύστημα EmbryoScope+ τα έμβρυα παραμένουν στο σταθερό περιβάλλον του επωαστή και δε διαταράσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Τι πλεονέκτημα προσφέρει;

Η χρήση της τεχνολογίας time-lapse έχει συσχετισθεί με σημαντικά αυξημένα ποσοστά κλινικής εγκυμοσύνης, σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αποβολών και αυξημένα ποσοστά γέννησης σε σχέση με την κλασική καλλιέργεια.

Στους επωαστές, τα έμβρυα αναπτύσσονται με τη βοήθεια των καλλιεργητικών μέσων. Η ποιότητα αυτών των υλικών είναι κρίσιμη για την επιτυχία του κύκλου της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στο Γέννημα IVF επιλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο καλλιεργητικά μέσα άριστης ποιότητας, χωρίς να σκεφτόμαστε το κόστος.

Τεχνικές

Στο εμβρυολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι αναλύσεις και εφαρμόζονται οι πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:

  • Ανδρολογία: ανάλυση σπέρματος, μέτρηση οξειδωτικού στρες και εξέταση DFI
  • Συλλογή δειγμάτων από βιοψία όρχεως με λεπτή βελόνα (PESA, TESA, TESE)
  • Ωοληψία, αξιολόγηση και επεξεργασία ωαρίων πριν τη γονιμοποίηση
  • Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή μικρο-γονιμοποίηση (ICSI)
  • Ειδικές τεχνικές για σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα: PICSI, IMSI
  • Καλλιέργεια και αξιολόγηση εμβρύων προς μεταφορά
  • Καλλιέργεια βλαστοκύστης και εμβρυομεταφορά
  • Κρυοσυντήρηση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
  • Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) για τον έλεγχο των εμβρύων για κληρονομικές ασθένειες (π.χ. μεσογειακή αναιμία ή κυστική ίνωση) ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες