‘Η εξωσωματική μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία, φιλική προς τους ασθενείς και απαλλαγμένη από περιττό άγχος.’ Αυτό αποτελεί σημαντικό άξονα της φιλοσοφίας μας και της υπόσχεσής μας προς τους ασθενείς μας. Η απαράμιλλη και υποδειγματική εξυπηρέτηση των ασθενών μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπειρίας τους στο Γέννημα IVF.

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας και της λειτουργίας μας σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO9001:2015 και EN15224:2016, διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης των ασθενών μας με στόχο:

  • να εντοπίζουμε πιθανά σημεία βελτίωσης της εξυπηρέτησης που παρέχουμε στους ασθενείς μας
  • να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε τις απαιτούμενες σχετικές ενέργειες
  • να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την ικανοποίηση των ασθενών μας από όλες τις ομάδες εργασίας (ιατροί, μαίες, εμβρυολόγοι, γραμματεία, λογιστήριο ασθενών)
  • να έχουμε συγκριτικά στοιχεία ως προς την ικανοποίηση ασθενών διαχρονικά

91 % ικανοποίηση ασθενών

Με μεγάλη χαρά και αίσθηση ευθύνης, μοιραζόμαστε μαζί σας τα βασικά αποτελέσματα:

  • 91% ικανοποίηση από την εμπειρία των ασθενών στο Γέννημα IVF, ανεξάρτητα από το αν πέτυχε η θεραπεία τους ή όχι, δηλαδή αν είχαν θετικό αποτέλεσμα μετά την εξωσωματική τους.
  • Σχεδόν 100% ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση που έλαβαν από τις μαίες και τη γραμματεία μας.

Έμπιστοσύνη’ και ‘Αισιοδοξία’ είναι τα κύρια συναισθήματα των ασθενών μας μετά το πρώτο ραντεβού με το γυναικολόγο αναπαραγωγής κο. Ευριπίδη Μαντούδη. Δηλώνουν ότι αυτό τους βοήθησε να προχωρήσουν στην προτεινόμενη θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

1 στα 2 ζευγάρια είχαν ήδη ακούσει θετικά σχόλια για το Γέννημα IVF και το γυναικολόγο αναπαραγωγής κο. Ευριπίδη Μαντούδη ήδη πριν από το πρώτο ραντεβού τους μέσω του κοινωνικού τους περίγυρου (φίλοι, συνάδελφοι, οικογένεια).

Τα πιο πάνω θετικά δεδομένα αποτελούν ευθύνη και μας δεσμεύουν να συνεχίσουμε να προσφέρουμε εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας σε όλους τους ασθενείς μας.

Πέρα από τη συμμετοχή τους στις έρευνες ικανοποίησης ασθενών, οι ασθενείς μας έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν το οποιοδήποτε παράπονο ή πρόταση βελτίωσης.

Στατιστικά στοιχεία έρευνας ικανοποίησης ασθενών 2015 μέσω ανώνυμου on-line ερωτηματολογίου. Αναλυτικά αποτελέσματα στη διάθεσή σας.