Σε μια ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) μετράμε 4 κύριες παραμέτρους με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization):

  • ​Τον όγκο του δείγματος: πρέπει να είναι τουλάχιστον 2ml.
  • Τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά ml: πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια/ml
  • Την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων: πρέπει να είναι τουλάχιστον 32% (πρόσθια και επιτόπια κίνηση)
  • Το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία: πρέπει να είναι πάνω από 4%.

Ένα δείγμα σπέρματος θεωρείται ‘φυσιολογικό’ όταν πληροί και τις 4 παραπάνω προϋποθέσεις. Όταν όμως η τιμή σε κάποια/κάποιες παραμέτρους είναι χαμηλότερη από τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τότε θεωρείται ότι ο άντρας αυτός αντιμετωπίζει ‘ανδρική υπογονιμότητα’, για παράδειγμα:

  • Αν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερος από 20 εκατ/ml, τότε λέμε ότι παρουσιάζεται ‘ολιγοσπερμία’.
  • Αν η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερη από 32%, τότε μιλάμε για ‘ασθενοσπερμία’.
  • ​Αν το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία είναι μικρότερο του 4%, τότε πρόκειται για ‘τερατοσπερμία’.
  • Υπάρχει η πιθανότητα συνδυασμού και αυτών, όπως: ολιγοασθενοσπερμία (χαμηλός αριθμός και κινητικότητα), ολιγοασθενοτερατοσπερμία (όλες οι παράμετροι χαμηλά) κ.ο.κ. Με βάση τα αποτελέσματα, ο γυναικολόγος αναπαραγωγής και οι εμβρυολόγοι ενδεχομένως να προτείνουν την κατάψυξη ενός δείγματος σπέρματος με χαμηλές τιμές με στόχο την επίτευξη εγκυμοσύνης στο μέλλον.

Η ανδρική υπογονιμότητα είναι υπεύθυνη για μισές από τις περιπτώσεις υπογονιμότητας. Σε αντίθεση με την αντίληψη του παρελθόντος, οι άνδρες είναι εξίσου πιθανό να πάσχουν από υπογονιμότητα με τις γυναίκες. Τα καλά νέα είναι ότι πλέον η εξωσωματική μπορεί να δώσει τη λύση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών ανδρικής υπογονιμότητας, ακόμα και της πιο σοβαρής. Η μικρο-γονιμοποίηση (ICSI), συχνά και σε συνδυασμό με νεότερες τεχνικές όπως το PICSI ή το IMSI, έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ζευγάρια να αποκτήσουν τα μωράκια τους.

Αζωοσπερμία

Αν δεν υπάρχουν καθόλου σπερματοζωάρια στο δείγμα σπέρματος, τότε αναφερόμαστε σε ‘αζωοσπερμία’. Πατήστε το link και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες.