Στο εμβρυολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι αναλύσεις και εφαρμόζονται οι πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μικρο-Γονιμοποίηση (ICSI)

Σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα PICSI – IMSI

Καλλιέργεια Βλαστοκύστης

Σύστημα επωαστών Embryoscope+

Προεμφυτευτική διάγνωση για κληρονομούμενα νοσήματα PGD