Η γονιμοποίηση και η καλλιέργεια των εμβρύων μέχρι την εμβρυομεταφορά γίνεται στο εμβρυολογικό εργαστήριο. Πριν την εμβρυομεταφορά, οι εμβρυολόγοι αξιολογούν τα έμβρυα με βάση διεθνείς κανονισμούς για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Σε αυτή τη φάση ενημερώνουν τα ζευγάρια για την «ποιότητα των εμβρύων», που μπορεί να είναι «άριστη», «καλή», «μέτρια» ή «κακή». Αυτός ο χαρακτηρισμός των εμβρύων έχει σχέση με την πιθανότητα επίτευξης κύησης (πόσο πιθανό είναι να μείνει η γυναίκα έγκυος όταν μεταφερθεί το συγκεκριμένο έμβρυο) και δεν αφορά την υγεία του μωρού που θα γεννηθεί. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των εμβρύων:

  • Το γενετικό υλικό των εμβρύων: αν το ωάριο ή το σπερματοζωάριο παρουσιάζουν προβλήματα στο γενετικό τους υλικό (DNA, χρωμοσώματα), τότε και το έμβρυο «κουβαλάει» τα προβλήματα αυτά.
  • Το πρωτόκολλο διέγερσης ωορρηξίας: η κλινική παρακολούθηση της πορείας της διέγερσης των ωοθηκών και η εκτίμηση της σωστής χρονικής στιγμής για την ωοληψία. Στο «γέννημα» η ωοληψία γίνεται ακριβώς τη σωστή ημέρα, ακόμα και αν αυτή η ημέρα είναι Σάββατο ή Κυριακή!
  • Η ποιότητα του εμβρυολογικού εργαστηρίου: η ποιότητα των εμβρύων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο λειτουργίας του εμβρυολογικού εργαστηρίου και την ποιότητα της όλης διαδικασίας (ωοληψία, γονιμοποίηση, καλλιέργεια εμβρύων). Στο «γέννημα» είμαστε υπερήφανοι για το εμβρυολογικό μας εργαστήριο και τα ποσοστά άριστων εμβρύων.