Την ημέρα της ωοληψίας, ο σύντροφος/σύζυγος θα πρέπει να δώσει ένα δείγμα σπέρματος με το οποίο θα γονιμοποιηθούν τα ωάρια της συντρόφου/συζύγου. Η παραγωγή του δείγματος σπέρματος για τη γονιμοποίηση πρέπει να γίνει την ημέρα της ωοληψίας. Μπορεί να γίνει είτε στο σπίτι είτε στο Γέννημα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται 2-4 μέρες αποχής (μη εκσπερμάτισης), ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο γιατί επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του δείγματος.

Εάν η παραγωγή του δείγματος γίνει στο Γέννημα, τότε θα πρέπει να προσέλθετε την ώρα που θα σας έχει ορισθεί. Θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μη χαθεί ποσότητα δείγματος κατά τη συλλογή.

Εάν η παραγωγή του δείγματος γίνει στο σπίτι, τότε πρέπει να μεταφερθεί στο ‘γέννημα’ και να παραδοθεί από το ζευγάρι στους εμβρυολόγους ιδανικά μέσα σε 30 λεπτά από την ώρα παραγωγής (1 ώρα το πολύ) χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στην ποιότητα του σπέρματος. Το δείγμα πρέπει να συλλέγεται σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτη). Θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μη χαθεί ποσότητα δείγματος κατά τη συλλογή. Η μεταφορά του δείγματος από το σπίτι στο Γέννημα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μη βάζετε το δείγμα στο ψυγείο γιατί αυτό επηρεάζει την ποιότητά του!

Το ζευγάρι θα πρέπει να ενημερώσει το γιατρό και την ομάδα του έγκαιρα αν στο παρελθόν υπήρξε δυσκολία για την παραγωγή του δείγματος (πχ έντονο στρες). Πιθανώς να είναι απαραίτητο να καταψυχθεί εκ των προτέρων ένα δείγμα σπέρματος. Για τη γονιμοποίηση των ωαρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλαιότερο δείγμα σπέρματος που βρίσκεται σε κρυοσυντήρηση (κατάψυξη). Σε περιπτώσεις που είναι γνωστό από προηγούμενη ανάλυση ότι το σπέρμα είναι χαμηλό (ως προς τον αριθμό, την κινητικότητα ή τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων), καλό θα είναι να υπάρχει δείγμα στην κατάψυξη.

Το ζευγάρι θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το γιατρό και την ομάδα του έγκαιρα αν θα απουσιάζει ο σύντροφος/σύζυγος την ημέρα της ωοληψίας (π.χ. ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει κρυοσυντήρηση δείγματος σπέρματος εκ των προτέρων.

Το δείγμα σπέρματος υποβάλλεται σε επεξεργασία στο εργαστήριο (καθαρισμό, ενεργοποίηση) πριν να τοποθετηθεί μαζί με τα ωάρια προκειμένου να γίνει η γονιμοποίηση.