Στους άντρες παράγεται συνεχώς νέο σπέρμα. Η διαδικασία της σπερματογένεσης στους όρχεις δε σταματά και συνεχίζει ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Άρα, λόγω της διαφορετικής λειτουργίας της ανδρικής φυσιολογίας, δεν υπάρχει ο φόβος να “τελειώσουν τα αποθέματα σπέρματος”, όπως συμβαίνει για τις γυναίκες στις οποίες πράγματι εξαντλούνται τα αποθέματα των ωοθηκών. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες διαταράσσεται αυτή η φυσιολογική λειτουργία των ανδρικών αναπαραγωγικών αδένων, για παράδειγμα:

  • ​Αν ένας άντρας χρειάζεται να πάρει χημειοθεραπεία λόγω κακοήθειας. Είναι γνωστό ότι τα αντικαρκινικά φάρμακα επηρεάζουν, έστω προσωρινά, τη λειτουργία των αναπαραγωγικών αδένων.
  • Αν ένας άντρας χρειαστεί να κάνει αφαίρεση του ενός ή και των 2 όρχεων, όπως σε περίπτωση καρκίνου των όρχεων.

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γιατροί συστήνουν τη διατήρηση της γονιμότητας του ασθενούς με τη διαδικασία της κατάψυξης δείγματος σπέρματος. Το σπέρμα καταψύχεται και παραμένει φυλασσόμενο σε υγρό άζωτο για μελλοντική χρήση, αν το χρειαστεί ο ασθενής, ενδεχομένως για κάποια θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως η σπερματέγχυση ή η εξωσωματική γονιμοποίηση. Με αυτό τον τρόπο, οι ασθενείς μπορούν να αποκτήσουν παιδιά με δικό τους βιολογικό υλικό, ενώ παλαιότερα είτε θα έκαναν παιδί μόνο με δωρεά σπέρματος είτε ακόμα – ακόμα δε θα αποκτούσαν καν παιδί.

Τέλος, κάποιοι ασθενείς αντιμετωπίζουν ανδρική υπογονιμότητα, δηλαδή στην ανάλυση σπέρματος φαίνεται ότι έχουν χαμηλό αριθμό ή/και κινητικότητα ή/και αυξημένο ποσοστό ανώμαλων μορφών σπερματοζωαρίων. Για κάποιους από αυτούς τους ασθενείς, ειδικά για όσους εμφανίζουν σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα, ο γυναικολόγος αναπαραγωγής ενδεχομένως να συστήσει την κατάψυξη δείγματος σπέρματος. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει ένα κατάλληλο δείγμα σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί σε μια θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η διαδικασία της κατάψυξης σπέρματος είναι απλή: ο ασθενής απευθύνεται στο Γέννημα IVF και ορίζεται ένα ραντεβού. Η παραγωγή του δείγματος σπέρματος μπορεί να γίνει είτε στο σπίτι είτε στο Γέννημα IVF σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται 2-4 μέρες αποχής (μη εκσπερμάτισης), ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, γιατί διαφορετικά επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του δείγματος. Οι εμβρυολόγοι παραλαμβάνουν το δείγμα, το επεξεργάζονται, καταγράφουν τις ποιοτικές παραμέτρους (όγκος δείγματος, αριθμός, κινητικότητα και μορφολογία σπερματοζωαρίων) και προχωρούν στην κατάψυξη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, παραδίδεται στον ασθενή μια αναφορά για το ιατρικό αρχείο του.

Σημαντικές λεπτομέρειες:

  •   Εάν η παραγωγή του δείγματος γίνει στο σπίτι, τότε πρέπει να μεταφερθεί στο Γέννημα IVF και να παραδοθεί στους εμβρυολόγους ιδανικά μέσα σε 30 λεπτά από την ώρα παραγωγής (1 ώρα το πολύ) χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στην ποιότητα του σπέρματος. Το δείγμα πρέπει να συλλέγεται σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτη). Η μεταφορά του δείγματος από το σπίτι στο Γέννημα IVF πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μη βάζετε το δείγμα στο ψυγείο γιατί αυτό επηρεάζει την ποιότητά του!
  •    Πριν την κατάψυξη του δείγματος σπέρματος, ο ασθενής θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος για τις μολυσματικές ασθένειες (ηπατίτιδες κλπ).
  •    Ο ασθενής καλείται να υπογράψει μια έγγραφη συναίνεση. Με βάση αυτή τη συναίνεση, ο ασθενής έχει την υποχρέωση να επικοινωνεί με το Γέννημα IVF κάθε 12 μήνες και να ενημερώνει για τις αποφάσεις του, δηλαδή διατήρηση για άλλη μια χρονιά ή καταστροφή.