Η κατάψυξη εμβρύων είναι μια επιλογή για τη διατήρηση της γονιμότητας μια γυναίκας / ενός ζευγαριού.

Τι είναι;

Αν μια γυναίκα / ένα ζευγάρι επιλέξει την κρυοσυντήρηση εμβρύων, αυτό σημαίνει ότι γίνεται θεραπεία διέγερσης ωοθηκών, ωοληψία και εξωσωματική γονιμοποίηση, όπως ακριβώς σε έναν κύκλο εξωσωματικής – με τη μόνη διαφορά ότι η θεραπεία δεν ολοκληρώνεται με το στάδιο της εμβρυομεταφοράς, αλλά τα έμβρυα που δημιουργούνται καταψύχονται για μελλοντική εμβρυομεταφορά.

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Σε ζευγάρια που επιθυμούν να διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους και να δημιουργήσουν οικογένεια μελλοντικά. Η ανάγκη για τη χρονική μετάθεση μιας εγκυμοσύνης προκύπτει για κοινωνικούς ή επαγγελματικούς λόγους ή για θέματα υγείας. Τα ωάρια της συντρόφου/συζύγου γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου/συζύγου.
  • Σε άγαμες γυναίκες που επιθυμούν τη δημιουργία οικογένειας με τη βοήθεια της δωρεάς σπέρματος. Τα ωάρια της ασθενούς γονιμοποιούνται με δείγμα σπέρματος από Τράπεζα Σπέρματος (δωρεά).

Η σημαντική διαφορά της κατάψυξης εμβρύων σε σχέση με την κατάψυξη ωαρίων είναι ότι τα ωάρια γονιμοποιούνται πριν από την κατάψυξη και αυτό αποτελεί ένα πρώτο ‘τεστ’, δηλαδή ο γιατρός και η ασθενής έχουν καλύτερη εικόνα για το πόσα ωάρια γονιμοποιήθηκαν και πόσα έμβρυα δημιουργήθηκαν. Για το λόγο αυτό, η κατάψυξη εμβρύων θεωρείται προτιμότερη για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ή με χαμηλό απόθεμα ωαρίων.

Φυσικά, κατάψυξη εμβρύων μπορεί να γίνει και μέσα στα πλαίσια ενός κύκλου εξωσωματικής με εμβρυομεταφορά, εφόσον προκύψουν πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα/το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα μελλοντικών εμβρυομεταφορών χωρίς νέα θεραπεία, πχ για μια νέα εγκυμοσύνη (αν η πρώτη εμβρυομεταφορά είναι επιτυχής) ή για νέα προσπάθεια, σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης εμβρυομεταφοράς.