Το σπέρμα παράγεται από τους όρχεις υπό την επίδραση των ορμονών FSH και LH. Η ορμόνη FSH διεγείρει την παραγωγή σπέρματος από τον όρχι, η δε LH διεγείρει την παραγωγή τεστοστερόνης, μίας ορμόνης που είναι απαραίτητη για την δημιουργία των ανδρικών χαρακτηριστικών και την παραγωγή σπέρματος.

Για τη σπερματογένεση, δηλαδή την παραγωγή σπέρματος, χρειάζονται περίπου 3 μήνες. Τα σπερματοζωάρια προέρχονται από τα ανώριμα σπερματοκύτταρα, τις σπερματίδες. Υπάρχουν αρκετές ενδιάμεσες μορφές από τα αρχικά κύτταρα ως το τελικό ώριμο σπερματοζωάριο.

Το σπέρμα μεταφέρεται στην επιδιδυμίδα, η οποία λειτουργεί σαν αποθήκη σπέρματος. Από εκεί και μέσω των απαγωγών αγγείων το σπέρμα μεταφέρεται στην ουρήθρα με τελικό προορισμό τον κόλπο.

Από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια σε ένα δείγμα σπέρματος, μόνο 1 θα τα καταφέρει να γονιμοποιήσει το ωάριο που ‘περιμένει’ στη σάλπιγγα μετά την ωορρηξία. Το γονιμοποιημένο ωάριο μεταφέρεται στη μήτρα όπου θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί η εγκυμοσύνη.