Πριν από κάθε θεραπεία, το ζευγάρι ενημερώνεται για το τι πρόκειται να συμβεί, για τη διαδικασία, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και για τις νομικές συνέπειες και υπογράφει την αντίστοιχη έγγραφη συναίνεση. Πρότυπες φόρμες συναινέσεις για όλες τις θεραπείες έχουν προετοιμαστεί από την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ).

Η κάθε συναίνεση συντάσσεται σε 2 αντίγραφα, το ένα παραδίδεται στο ζευγάρι για το αρχείο του και το δεύτερο διατηρείται στον ιατρικό φάκελο του ζευγαριού στη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η υπογραφή των συναινέσεων δεν είναι μια γραφειοκρατική τυπικότητα, αλλά μια ουσιαστική διασφάλιση τόσο του ζευγαριού όσο και της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το ζευγάρι θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το έγγραφο πριν να υπογράψει και να έχει κατανοήσει πλήρως τα όσα αναφέρονται. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα πρέπει να συζητούν σχετικά με το γιατρό και την ομάδα του έως ότου δεν υπάρχουν πια αδιευκρίνιστα σημεία.