Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί κάποια χειρουργική επέμβαση πριν από τη θεραπεία υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Μάθετε περισσότερα για τις πιο συχνές επεμβάσεις στην αναπαραγωγική χειρουργική.

Υστεροσκόπηση

Λαπαροσκόπηση

Βιοψία Όρχεως